Isnin, 14 Februari 2011

Tilawah al-Quran T5

Pendidikan Islam                                                                                       Tilawah al-Quran
Tingkatan 5

Tajuk 1 – Layanan Baik Terhadap Orang Bukan Islam

Ayat Pemahaman: Surah At Taubah: Ayat 6

Maksudnya:  Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui.

1.         Suruhan yang terdapat dalam ayat 6 Surah At Taubah;

(a)    memberi perlindungan kepada orang kafir yang memohon perlindungan;
(b)   memperdengarkan ayat-ayat suci al Quran kepada mereka;
(c)    menempatkan mereka di tempat yang aman dan selamat;
(d)   memberi bantuan kepada mereka ketika diperlukan.

2.         Perintah di atas mempunyai beberapa hikmat iaitu dapat memperlihat kebaikan
            dan keindahan ajaran Islam serta mereka dapat menilai agama Islam dan berminat untuk
            mendalaminya.

3.         Orang Islam diperintahkan supaya berdakwah dan memberi layanan yang baik
            kepada orang bukan Islam yang berminat terhadap Islam.

4.         Semua orang Islam bertanggungjawab menjaga kesucian agama Islam.

Tajuk 2 –  Nabi Muhammad SAW Utusan Allah SWT.

Ayat Pemahaman: Surah At Taubah: Ayat 128 – 129.

Maksudnya: 128. Sungguh Telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin. 129.  Jika mereka berpaling (dari keimanan), Maka Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiKu; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya Aku bertawakkal dan dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung".

1.         Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT dalam kalangan manusia biasa.

2.         Hikmat baginda dipilih dalam kalangan manusia:

(a)    memudahkan manusia menerima Islam;
(b)   membuktikan syariat Islam mampu dilaksanakan oleh manusia;
(c)    memudahkan manusia mencontohi Rasulullah SAW;
(d)   memudahkan manusia berkomunikasi dengan baginda.

3.         Bukti Rasulullah SAW amat menyayangi umatnya:

(a)    baginda amat mengambil berat tentang kebajikan umatnya;
(b)   baginda sangat belas kasihan kepada orang mukmin;
(c)    baginda berharap umatnya mendapat hidayah Allah SWT.

4.         Tawakal ialah berserah kepada Allah setelah berusaha. Islam menyuruh umatnya 
            berusaha untuk mendapat sesuatu dan berserah kepada Allah SWT untuk menentukan
            hasilnya.

5.         Sifat tawakal amat penting bagi seseorang pendakwah untuk menambahkan  
            keyakinan serta menanam sifat sabar dan reda dalam diri.

6.         Tawakal dan doa merupakan syarat kejayaan dalam berdakwah kerana tanpanya 
            semangat dan kegigihan pendakwah akan luntur apabila berhadapan dengan dugaan 
            dan cubaan.

Tajuk 3 –  Batas-Batas Pergaulan.

Ayat Pemahaman: Surah An Nur: Ayat  30 - 31.


30.  Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

1.         Perintah Allah SWT dalam ayat 30 dan 31 Surah An Nur:

(a)   menjaga dan mengawal pandangan daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan;
(b)    memelihara kehormatan diri daripada hawa nafsu dan aktiviti seks haram;
(c)     menjaga batas-batas aurat;
(d)    tidak mempamerkan barang perhiasan.

2.         Cara memelihara kehormatan diri:

(a)    tidak memandang kepada perkara yang diharamkan;
(b)   sentiasa memelihara kehormatan diri;
(c)    sentiasa menutup aurat.

3.         Kebaikan menutup aurat:

(a)    kehormatan dan maruah diri terpelihara;
(b)   dapat menghindari fitnah;
(c)    dihormati dan dipandang mulia.
           
Tajuk 4 –  Hidayah Allah SWT.

Ayat Pemahaman/Ayat Hafazan: Surah An Nur: Ayat  35.
Maksudnya: 35.  Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada Pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

1.         Hidayat ialah cahaya petunjuk daripada Allah yang membawa manusia ke jalan 
            kebaikan. Orang yang memperolehi hidayah diterangi hatinya dengan nur Allah.

2.         Golongan yang memperolehi hidayat Allah:

(a)    bertasbih dan bertahmid kepada Allah;
(b)   mendirikan solat fardu;
(c)    mengeluarkan zakat;
(d)   berjual beli tanpa lalai daripada mengingati Allah SWT;
(e)    takut kepada pembalasan hari kiamat.

3.         Antara cara memperoleh hidayat Allah SWT termasuklah:

(a)    menuntut ilmu yang memberi manfaat;
(b)   sentiasa beramal dengan ilmu yang diperolehi;
(c)    sentiasa mengingati Allah SWT (zikrullah)’

4.         Halangan daripada memperoleh hidayat Allah SWT:

(a)    terus berada dalam kejahilan;
(b)   tidak berusaha menuntut ilmu;
(c)    tidak beramal dengan ilmu;
(d)   melakukan maksiat dan makan makanan yang haram;
(e)    sombong dan tidak mahu menerima kelemahan diri.

Tajuk: 5 – Peribadi Mukmin

Ayat Bacaan: Ayat 1 – 30; Ayat Pemahaman: Ayat: 15 – 16: Surah As-Sajadah
Maksudnya: 15.  Sesungguhnya orang yang benar benar percaya kepada ayat ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. 16.  Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa apa rezki yang kami berikan.

1.         Ciri-ciri orang yang beriman:

(a)    sujud kepada Allah;
(b)   sentiasa mengingati Allah;
(c)    melazimi qiamullail;
(d)   tidak bersikap takbur;
(e)    menginfakkan harta pada jalan Allah.

2.         Jenis-jenis sujud:

(a)    sujud tilawah: apabila membaca atau mendengar ayat sajadah;
(b)   sujud syukur: mendapat nikmat atau terlepas daripada bala;
(c)    sujud sahwi: menambah atau mengurangkan rukun solat secara tidak sengaja atau meninggalkan sunat ab’ad.

3.         Kelebihan orang beriman:

(a)    memperoleh kebahgiaan hidup di dunia dan di akhirat;
(b)   mendapat ketenteraman jiwa dan perasaan;
(c)    terhindar daripada perkara yang tidak baik.

4.         Kepentingan pembangunan dengan berdasarkan keimanan:

(a)    melakukan sesuatu pembangunan untuk kebaikan dan kemaslahatan semua
      makhluk;
(b)    mengamalkan akhlak mulia dalam melaksanakan sesuatu pembangunan;
(c)   menghindari sifat buruk seperti penindasan, penipuan dan penganiayaan yang membawa kepada permusuhan dalam kalangan manusia.

Tajuk: 6 – Kemuliaan al-Quran

Maksudnya: 21.  Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran Ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. 22.  Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 23.  Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, raja, yang Maha suci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. 24.  Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk Rupa, yang mempunyai asmaaul Husna. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

1.         Keistimewaan al-Quran:

(a)    mukjizat agung kepada Rasulullah SAW;
(b)   kandungannya lengkap merangkum semua aspek kehidupan manusia;
(c)    terpelihara daripada sebarang perubahan dan penyelewangan hingga hari kiamat;
(d)   ajarannya sesuai diamalkan pada bila-bila masa oleh semua bangsa dan tempat;
(e)    keindahan bahasanya tidak dapat ditandingi;
(f)    setiap huruf yang dibaca dikira sebagai ibadat;

2.         Antara cara-cara menghayati al-Quran:

(a)    istiqamah dalam membaca al-Quran;
(b)   membaca al-Quran dengan bertajwid dan bertarannum;
(c)    memahami dan mengamalkan al-Quran dalam kehidupan seharian;
(d)   mempelajari dan mendalami isi kandungan al-Quran.

3.         Gunung-ganang yang kukuh sekiranya diturunkan al-Quran ke atasnya kerana 
            keagungan al-Quran.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan